Chris Polanen als middelpunt van het literair café van zondag 21 januari

Onlangs gaf dr. Chris Polanen een prachtige, beeldende presentatie van zijn boek Waterjager. Meerdere facetten van cultuurverschillen tussen Suriname en Nederland legden een ruime blik op het ongrijpbare fenomeen heimwee bloot.

Even waren we weg van onze grauwe luchten, hoorden we de krekels, waanden ons in een bootje op bruin, sterk stromend water van een oeverloze rivier vol algen en mangrovewortels, waar het lastig tussendoor manoeuvreren was... Het boek werd dan ook gretig gekocht na deze rijk verwoorde imaginaire reis.

Met 10 mensen in totaal was dit een zeer geslaagde middag.

Ik moet echter wel iets duidelijk maken. Er blijkt vanaf het begin een misverstand te bestaan betreffende het idee van een literair café. De bedoeling is echt niet dat u zelf iets uit eigen schrijverij mee moet nemen om deelgenoot te zijn. Zoals het nu gaat is er een schrijver die zijn of haar boek komt presenteren en er is plaats voor acht mensen om daarbij aanwezig te zijn.

Dat er aan het eind van de middag een ‘Elfje’ geschreven kan worden door een ieder die dat vrijblijvend wil, is voor mij een heerlijk aandenken aan de middag. Wat een ‘Elfje’ is hoort u op de volgende bijeenkomst.

Deze volgende bijeenkomst was op zondag 8 april om 15.00 uur.
Etchica Voorn kwam haar boek 'Dubbelbloed' presenteren. Zij heeft een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader . Dat verklaart de titel van haar boek.
De middag werd opgeluisterd door zangeres Sarina Voorn, winnares van the Voice of Holland en pianist Dywel Braaf.

Voor weer een volgende bijeenkomst is het literair café op zoek naar een nieuwe schrijver. Zodra dit bekend is hoort of leest u het wel.

Carolien van den Berg