Op dinsdag 16 oktober gaan we naar de ‘dogman’
Plaats en exact tijdstip worden nader bepaald