Bridge is een mooi kaartspel. Er zijn al veel mensen in Geerdinkhof die het spelen, al dan niet in clubverband. Wij zoeken iemand in onze mooie wijk die bereid is de eerste basisregels uit te leggen aan beginners (een soort lesgeven dus) wanneer er genoeg gegadigden zijn die het spel willen leren spelen. Wie zou dat willen en kunnen doen?  Je kunt je opgeven per e-mail aan: info@annakok.nl. Of je kunt een briefje in de brievenbus doen op nummer 239.