De initiatiefnemers hebben het idee van Stadsdorp getoetst bij de mensen die in Geerdinkhof wonen. Een vragenlijst is onder ruim 500 woningen verspreid en ruim 100 mensen hebben deze geretourneerd. Wat waren zoal de reacties:

Ongeveer de helft van de mensen die hebben gereageerd zou op dit moment af en toe gebruik willen maken van onderlinge diensten of hulp uit de wijk; een enkeling met enige regelmaat. Het accent ligt op hulp bij activiteiten in en rond het huis. Een derde van de mensen heeft daar op dit moment geen behoefte aan.

Driekwart van de mensen die hebben gereageerd wil af en toe iets doen voor iemand uit de wijk. Het grootste deel van het aanbod heeft betrekking op het uitvoeren van kleine klusjes in en rondom huis. Ook meegaan naar het ziekenhuis, hulp bieden bij administratie, computerhulp, lesgeven in talen, oppassen, met mensen samen naar museum of film gaan worden genoemd.

Naast laagdrempelige hulp wordt ook informatie over goede vaklieden, uitwisselen van ervaringen over zonnepanelen en vloerisolatie en het lenen van gereedschappen (lange ladders, tuingereedschap en dergelijke) op prijs gesteld. 

Met al deze ideeën, suggesties en opmerkingen zijn de initiatiefnemers verder aan de slag gegaan. Inmiddels is de groep van mensen die een actieve bijdrage wil leveren aan het opzetten van Stadsdorp Geerdinkhof uitgebreid met een aantal kartrekkers.

Het eerste sociale event heeft inmiddels plaatsgevonden: Een Meet & Greet op Geerdinkhof: een koffieochtend om elkaar te ontmoeten en te ontdekken wat je voor elkaar kunt betekenen.

Een Nieuwsbrief met de ontwikkelingen rondom het opzetten van Stadsdorp Geerdinkhof maar ook de geplande activiteiten wordt verspreid onder alle mensen die aangegeven hebben op de hoogte te willen blijven.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail naar info@annakok.nl