Op 12 september 2018 waren ruim 200 bewoners uit de G-buurt aanwezig op een bijeenkomst, georganiseerd door het Stadsdeel Zuidoost. Deze bijeenkomst had tot doel het bundelen van krachten en talenten om van de G-Buurt een betere, schonere en veiligere omgeving te maken. Elf knelpunten zijn op die avond naar voren gekomen, in willekeurige volgorde:

 1. Eenzaamheid ouderen
 2. Onderwijs
 3. Handhaving
 4. Arbeid en werk
 5. Armoede
 6. Alleenstaande Caribische mannen
 7. Drugsproblematiek
 8. Buurthuizen/ openingstijden
 9. Woningnood/ jongerenhuisvesting
 10. Schoon en heel (ongedierte)
 11. Sociale cohesie

Uit alle aanwezigen op 12 september 2018 is een kerngroep opgestaan die een Plan van Aanpak heeft gemaakt om de knelpunten aan te pakken.

Regelmatig zijn er bijeenkomsten waar alle bewoners uit de G-buurt bij aanwezig (kunnen) zijn.  Dat gaat onder de naam ‘bewonersplatform’. De Kerngroep legt zijn plannen voor aan dit bewonersplatform en geeft aan wat er al gerealiseerd is. Ook zoekt de kerngroep vrijwilligers om de plannen mede uit te voeren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de kerngroep. Zij zitten op maandag, woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in het gebouw Egeldonk 50. Telefoonnummer: 06-82055585

Een van de activiteiten die de Kerngroep organiseert is ‘De G-buurt in de spotlights’. Van 9 tot en met 14 september zullen er tal van activiteiten georganiseerd worden voor en door bewoners van de G-buurt.

Op woensdag 11 september zal er een lunch zijn in het Atrium van het CEC gebouw voor 150 bewoners van de wijken Geerdinkhof, Garstkamp, Gouden Leeuw, Groenhoven, Geldershoofd en Gravestein. Uit Geerdinkhof kunnen er 20 mensen aanschuiven. Je kunt je hiervoor opgeven via myvansanten@upcmail.nl . Zijn er meer dan 20 gegadigden, dan wordt er geloot. Ben u ingeloot, dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging. Indien nodig dan kunt u gehaald en gebracht worden.

 Verder staat er op het programma:

12.00 tot 13.00 uur: een presentatie van de Bijlmerweide

12.00 tot 13.00 uur: een presentatie van Stadsdorp Geerdinkhof

13.00 tot 15.00 uur: lunch

15.00 tot 17.00 uur: expositie in de gang van Gouden Leeuw

 Binnenkort hoort u meer over de G-buurt in de spotlights van 9 tot en met 14 september.