Sinds eind augustus 2019 hebben we een hospice in Zuidoost.
Het is een stichting en ingeschreven bij de K.v.Koophandel, Amsterdam.
Het hospice is gevestigd in Kelbergen op no. 189, tel. 020 7651800.
Alle informatie kunt u vinden op hun website : www.hospiceamsterdamzuidoost.nl
Er worden ook nog vrijwilligers gevraagd.