Stadsdorp en de bewonersvereniging werken beide aan een wijk met een goed sociaal klimaat. Er zijn natuurlijk wel verschillen. Zo is Stadsdorp geen vereniging, met lidmaatschap en ledenraad. Bij Stadsdorp sluiten bewoners zich aan door zich aan te melden voor een mailinglijst. Ze krijgen dan per e-mail een nieuwsbrief en kunnen zich opgeven voor de activiteiten of burenhulp aanvragen/verlenen. Een aantal vrijwilligers (de ‘kartrekkers’) houdt dit gaande.

De bewonersvereniging Groot Geerdinkhof telt leden, die contributie betalen en via de algemene ledenvergaderingen invloed uitoefenen op het verenigingsbeleid. Dat beleid wordt uitgevoerd door een gekozen verenigingsbestuur. De vereniging houdt zich vooral bezig met belangenbehartiging in brede zin. Bijvoorbeeld ondersteuning bij erfpachtkwesties of, zoals in 2023, actie voeren tegen de gevolgen van de invoering van betaald parkeren.

De onderlinge afstemming tussen Stadsdorp en de bewonersvereniging verloopt via de evenementencommissie van de vereniging. Zij stemmen hun activiteiten af met de kartrekkers van Stadsdorp. Daarbij kan nog gezegd worden dat de evenementen van de vereniging eerder grootschalig zijn en die van Stadsdorp kleinschalig; maar ook dan is afstemming wel zo prettig.

Zie ook het artikel van de evenementencommissie in het Infobulletin van januari 2023 (blz. 35). Voor meer informatie over de Vereniging zie de website.