Het netwerk Amsterdamse Stadsdorpen ondersteunt de stadsdorpen in Amsterdam en omgeving om te zorgen voor meer nabuurschap in de stad.

Een wens die aansluit bij de toenemende behoefte van Amsterdammers om zich meer met elkaar te verbinden en samen te zorgen voor een prettig leefbare buurt.

Het netwerk heeft de volgende activiteiten:

  • Halfjaarlijks organiseren van netwerkbijeenkomsten voor alle stadsdorpen om ervaringen en kennis uit te wisselen; 
  • Uitgeven van een Nieuwsbrief met berichten die interessant zijn voor de stadsdorpen;
  • Het onderhouden van een website met daarin informatie over waar de stadsdorpen te vinden zijn, wat een stadsdorp doet en hoe een stadsdorp werkt;
  • Het houden van Ronde Tafel Gesprekken met de stadsdorpen per stadsdeel;
  • Ondersteunen van stadsdorpen in oprichting;
  • Aanspreekpunt zijn voor iedereen die iets meer wil weten van stadsdorpen;
  • Presenteren van een Youtubefilmpje over wat een stadsdorp eigenlijk is en wat het Netwerk doet.

De organisatie ligt in handen van de CoördinatieCommissie (CoCo).

Zie voor meer informatie de website
het jaarverslag 2022