Wat is een Stadsdorp?
Amsterdam, die grote stad… is een heerlijke plaats om te wonen. Er zijn duizend en een dingen te beleven en je kunt je er vrij en ongebonden voelen. Maar je hebt als inwoner van een grote stad ook wel behoefte aan verbinding met anderen. Je opgenomen voelen in een gemeenschap van mensen die naar elkaar omkijken. En dan krijg je al gauw een beeld voor ogen van een dorpse samenleving waar ‘iedereen elkaar kent’ en als het nodig is te hulp schiet. Dat is ten dele een romantisch cliché, maar toch geeft het een warm gevoel. Waarom zou dat niet ook in de grote stad kunnen bestaan?

Zo ontstond het idee van ‘stadsdorpen’: het stimuleren van persoonlijke contacten tussen bewoners in buurten en wijken van de stad. Op sommige plekken in de stad bestond die onderlinge band tussen buurtbewoners al wel. Maar door er een naam en een organisatievorm aan te geven kun je dat voor meer mensen mogelijk maken. Onze moderne communicatiemiddelen spelen daarbij een belangrijke rol.

Stadsdorp Geerdinkhof
In navolging van stadsdorpen in andere delen van Amsterdam bestaat sinds 2017 ook het ‘Stadsdorp Geerdinkhof’: een initiatief van en voor bewoners om het ideaal van kleinschalige nabuurschap in onze woonwijk Geerdinkhof gestalte te geven. Daarmee telt Amsterdam inmiddels meer dan 25 stadsdorpen. Zie voor meer informatie: www.stadsdorpenamsterdam.nl.

Waar moet u aan denken bij modern nabuurschap?
  • gezamenlijk activiteiten ondernemen, zoals wandelen, koffiedrinken of naar de film gaan;
  • kleine klusjes voor elkaar doen in en rondom huis, zoals boodschappen doen, brengen/halen naar en van de dokter of ziekenhuis, een niet al te ingewikkeld computerprobleem oplossen;
  • het delen van informatie over allerlei zaken die van belang kunnen zijn, zoals informatie uitwisselen over aannemers en klusjesmannen, tuinonderhoud;

Kortom, elkaar over en weer de (helpende) hand reiken: buren voor buren!

Kartrekkers
We zijn een Stadsdorp voor en door wijkbewoners. Vijf kartrekkers organiseren activiteiten, houden de website bij en zijn een intermediair tussen vraag en aanbod.

Wil je de Nieuwsbrief van Stadsdorp Geerdinkhof ontvangen met nieuws over activiteiten die georganiseerd worden? Mail dan naar stadsdorp@geerdinkhof.nl


Wat is een stadsdorp eigenlijk? 

Kijk voor informatie over Stadsdorp Geerdinkhof: