In 2015 heeft een delegatie van Geerdinkhoffers een bezoek gebracht aan Erve Geerdink te Vasse (Ov), waar Geerdinkhof zijn naam aan ontleend heeft. Deze kennismaking was heel plezierig en, om een lang verhaal kort te maken, resulteerde in een geschenk van de eigenaar van het Erve Geerdink aan het Geerdinkhof in Amsterdam Zuidoost: een jonge eikenboom. Deze boom is in het voorjaar van 2017 geplant, rechts van de toegangsweg tot Geerdinkhof.


De boom is afkomstig uit Twente waar, zeker in de dorpen, “noaberschap” - de oermoeder van het moderne nabuurschap -  in hoog aanzien staat en in zekere zin een voorwaarde is om in de dorpsgemeenschap te worden opgenomen. Daarmee heeft onze Geerdinkhof eik een zekere symbolische waarde voor het Stadsdorp.