Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van cliënten op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. Ze gaan uit van de kracht van de cliënt en niet van haar/zijn beperking.

Telefoon: 020-7525100
www.clientenbelangenamsterdam.nl
info@clientenbelangenamsterdam.nl