Clientenbelang Amsterdam

Belangenbehartiging van cliënten en mantelzorgers
Zorg, welzijn,wonen,werk,inkomen,vervoer
Tel: 020 – 5777999/ 020 - 7525100

Plantage Middenlaan 14-1
1018DD Amsterdam

website: www.clientenbelangamsterdam.nl
e-mail:   steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. U, de cliënt staat hierbij centraal. En we gaan uit van uw kracht, niet uw beperking.

 Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onder cliëntondersteuning verstaan we het bieden van informatie, advies en ondersteuning over bijvoorbeeld zorg, (beschermd) wonen, aangepast vervoer en meedoen in de maatschappij. Als u vastloopt bij het vinden van passende zorg, ondersteuning of voorzieningen kunt u bij ons terecht. Onze dienstverlening is gratis en onafhankelijk. We adviseren dus onafhankelijk van de gemeente, wijkzorg, behandelaren, zorgaanbieders en indicatiestellers. Wij staan naast u, en komen op voor ùw belang.


Uw verhaal

Onze cliëntondersteuners luisteren naar uw verhaal, denken met u mee en bieden advies. Bijvoorbeeld als u (meer) thuiszorg nodig hebt en moeite hebt dat voor elkaar te krijgen. Of als u een aangepaste rolstoel nodig hebt. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het aanvragen van een uitkering of persoonsgebonden budget (pgb). Ook als de zorg voor uw naaste te zwaar wordt, kunt u contact met ons opnemen.

Voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk.

Voor wie?

Voor iedereen met een vraag. U kunt bij ons terecht als u zelfstandig woont en tegen problemen aanloopt, maar ook als u beschermd of in een instelling woont (verpleeghuis bijvoorbeeld). Familie, mantelzorgers en wettelijk vertegenwoordigers kunnen ook gebruik maken van onze ondersteuning.

 

Onze cliëntondersteuners kunnen u ondersteunen bij:

 

  • Het goed onder woorden brengen van uw wensen.
  • Het op een rijtje zetten van mogelijke oplossingen van uw problemen.
  • Het voorbereiden van een gesprek, bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek(PDF).
  • Het zoeken naar een passende zorgaanbieder.
  • Het traject naar beschermd wonen.
  • Het regelen van een Persoonsgebonden budget of Crisiskaart.
  • Ontevredenheid over de kwaliteit van uw zorg.
  • Een klachtenprocedure.

 

Welke cliëntondersteuning zoekt u?

Wij bieden twee soorten onafhankelijke cliëntondersteuning:

 

  • Cliëntondersteuning zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en vervoer.

Voor Amsterdammers die vastlopen bij het regelen van zorg of voorzieningen of behoefte hebben aan ondersteuning. U kunt een mail sturen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of bellen met één van onze cliëntondersteuners op (020) 57 77 999.

 

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor cliënten die aangewezen zijn op 24 uurs zorg of toezicht.

Bent u woonachtig in Amsterdam dan kunt u mailen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of bellen op (020) 57 77 999.

 

Werkwijze

Onze cliëntondersteuners zoeken met u naar de best passende oplossing. De ondersteuner staat naast u, gaat uit van uw vraag en wat ù nodig heeft. Familie, mantelzorgers en wettelijk vertegenwoordigers kunnen ons ook raadplegen. Onze cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van zorginstellingen en indicatiestellers. En komen op voor uw belang.

 

Klachtenprocedure

Hebt u een klacht over onze manier van werken, leest u dan onze klachtenprocedure (PDF).

 

Vertrouwelijk

Mocht u uw persoonsgegevens aan ons doorgeven in het kader van onze cliëntondersteuning, dan verwerken wij deze zorgvuldig en gaan hier vertrouwelijk mee om (zie ons Privacy Regelement PDF).