Mama Vita (voor ouders en verzorgers van kinderen met autisme)
Tel: 06 – 23567817

Meer Maatjes
( voor verzorgers van personen met licht verstandelijke beperking)
Telefoon: 06 - 23567817 
e-mail: meermaatjes@gmail.com

St.Veni Cultura (contactgroep voor mantelzorgers)
Telefoon: 06 – 19773797
e-mail: info@venicultura.nl 

Odensehuis (voor mantelzorgers van dementerenden)
Telefoon: 06 – 51062716

e-mail: odensehuis@evean.n.