Op de website van Zuster Jansen is een informatief artikel geplaatst over deze belangrijke ondersteuning voor mantelzorgers.

Het artikel bespreekt o.a:
- Wat respijtzorg precies betekent - en waarom het zo belangrijk is voor de gezondheid van mantelzorgers
- Welke vormen van respijtzorg er zijn
- Hoe mensen deze ondersteuning kunnen aanvragen