Op vrijdag 17 maart is er weer een bijeenkomst geweest, de vijfde in rij, over 'kleiner wonen'. Onder het genot van een kopje koffie hebben vier mensen van de gemeente Amsterdam iets verteld over de plannen die de gemeente heeft op het gebied van volkshuisvesting voor ouderen. Verslag volgt.

Op maandag 15 augustus hebben we het voor het eerst gehad over het thema 'Heb je (nu of in de nabije toekomst) andere woonwensen dan je huidige woonvorm?' De belangrijkste conclusie van dat gesprek was dat men graag in - of in de buurt van - Geerdinkhof zou willen blijven wonen, maar dan kleiner,  comfortabeler en met zorg nabij.
 
Op 13 september 2022 kwamen negen buurtbewoners bij elkaar om verder te praten over het thema 'kleiner gaan wonen in Geerdinkhof'. Uitgenodigd was Arjan van Ruyven, architect en ook woonachtig in Geerdinkhof. Zie voor meer informatie over deze themabijeenkomst het verslag van 13-09-2022. 

Op 17 november 2022 zijn zestien mensen bij elkaar geweest. Uitgenodigd was Peter Dautzenberg, architect en woonachtig in de G-buurt. Zie voor meer informatie het verslag van 17-11-22.

Op 16 januari 2023 was de kamer gevuld met 11 mensen. Uitgenodigd was Jeroen Beker. Hij woont op Geerdinkhof en heeft een ontwerp om zijn huis te (laten) verbouwen maar loopt vast op het vergunningentraject.

Ook de gemeente is actief op het gebied van volkshuisvesting en heeft in het najaar 2022 een aantal bijeenkomsten georganiseerd met burgers. Er zijn ruim 1000 aanbevelingen gedaan waaronder over ouderenhuisvesting. Zie voor meer informatie de verslagen.

Voor meer informatie over de Amsterdamse aanpak Volkshuisvesting volg deze link.