Het zorgstelsel in Nederland is niet eenvoudig te doorgronden. We hebben te maken met 4 weten: Zorgverzekeringswet (ZvW), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke onderteuning (WMO) en de Jeugdwet. Wil je meer inzicht krijgen wie, wanneer en voor welke hulp in aanmerking komen, lees dan onderstaande broche.