Op dinsdag 17 oktober heeft er weer een themabijeenkomst plaatsgevonden met koffie van 10.30 uur tot 12.00 uur. Dit keer sloot het aan bij het al eerder besproken thema: ‘wat doe je als je zorg nodig hebt’.

Marijke Krabbenbos en Mario Tedde, 2 betrokken Amsterdammers, zijn bezig met een nieuw vrijwilligersinitiatief: het oprichten van de Supportclub. Marijke was op de bijeenkomst van dinsdag 17 oktober aanwezig om dit idee toe te lichten en van de aanwezigen te horen of dit idee gaat werken.

Het vrijwilligersinitiatief van Marijke en Mario behelst het bij elkaar brengen van 3 tot 5 mensen rond een of meerdere vragen van één persoon. Die vragen kunnen op veel gebieden betrekking hebben: ondersteuning bij klusjes in huis, tuin, computer, oppas enz. enz. Het betreffen vragen rondom welzijn en kwaliteit van leven en minder de zorg.

Het team zou voor langere tijd, van een half jaar tot een jaar, beschikbaar blijven voor die persoon met vragen. Door middel van een computerprogramma wordt de match tussen de hulpvrager en de hulpbieder gemaakt. Zowel de vragers als de aanbieders kunnen in een lijst met mogelijkheden vinkjes aanklikken. Het programma maakt de match. Daarna volgt een kennismaking. Als er een klik is tussen de vrager en aanbieder en de aanbieders onderling dan kan de support van start gaan. 

De aanwezigen gaven als feedback op dit initiatief: een mooi gegeven om als groepje om iemand heen te gaan staan. Wellicht kan een computerprogramma een drempel opwerpen voor mensen die niet handig zijn met een computer. Alles valt of staat met promotie van dit initiatief. Denk ook aan het inlichten van praktijkondersteuners die bij huisartsen werken. Een aantal van de aanwezigen zou van dit supportsysteem gebruik willen maken. Een aantal aanwezigen geeft aan zich meer op de familie te richten of doet al veel aan vrijwilligerswerk. 

Het zit nog in de startfase, binnenkort gaat er getest worden. De aanwezigen willen graag op de hoogte gehouden worden van het vervolg.