Op 5 oktober 2023 heeft Stadsdorp Goud een bijeenkomst georganiseerd over Buurtzorg, wonen in een wijk met passende zorg door Jos de Blok, directeur van de thuiszorgorganisatie Buurtzorg. 

Jos de Blok van Buurtzorg heeft een nieuwe vorm van ouderenzorg ontwikkeld: Buurtwonen. Dit innovatieve concept streeft naar meer kwaliteit van leven met minder personeel. Hier zijn de kernpunten van Buurtwonen:

  1. Maximaal 15 appartementen: Buurtwonen omvat kleinschalige woonprojecten met maximaal 15 appartementen. Deze bevinden zich op een klein stuk grond in de wijk, waarbij er keuze is tussen nieuwbouw van hout of verbouwde bestaande ruimte.
  2. In de eigen wijk: Buurtwonen houdt ouderen in hun eigen wijk en omgeving. Dit behoudt niet alleen het buurtnetwerk, maar ook de mantelzorg.
  3. Minder zorgpersoneel: Het netwerk neemt controle- en steuntaken over, waardoor de zorg voor ouderen minimaal wordt. Zo kunnen ouderen heel lang en met een minimum aan zorg zelfstandig blijven wonen.

Jos de Blok gelooft dat Buurtwonen een duurzame oplossing biedt voor ouderenzorg, waarbij de nadruk ligt op gemeenschap, zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Buurtwonen in tien gemeenten

In tien gemeenten heeft Jos de Blok van Buurtzorg vergevorderde plannen om kleinschalige woonprojecten voor ouderen te bouwen.

De komende vijf tot tien jaar wordt dat, onder de noemer van Buurtwonen, opgeschaald naar duizend plaatsen in honderd gemeenten. Zorgvisie bericht hierover.

Kant en klaar geleverd

Het netwerk moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Dat past bij de visie van het kabinet waarin ouderen zich moeten beraden op een bestaan ‘zonder collectief georganiseerde ouderenzorg’. De Blok wordt regelmatig benaderd door gemeenten of woningcorporaties om te vragen wat hij kan betekenen. Hij heeft maar weinig oppervlakte nodig. De ongeveer vijftien houten huizen worden in de fabriek gemaakt en kunnen kant-en-klaar geleverd worden.

Voor iedereen toegankelijk

De prijzen van de huizen komen te liggen onder de huursubsidiegrens, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Het huis wordt gehuurd van een woningcorporatie. Bestemmingsplan, procedures en de realisatie worden in een vast proces gegoten. De Blok: ‘Zo kan het makkelijk en in hoog tempo voor elkaar komen.’

In de buurt blijven

De eerste ‘Buurtwonen’ huizen komen in het Zeeuwse dorp Philippine, aldus Zorgvisie.  De verpleeghuizen in Zeeland liggen lang niet altijd in de plaats waar ouderen wonen. Het idee achter Buurtwonen is dat mensen die graag in een buurt wonen daar ook kunnen blijven wonen als ze ouder worden, met ondersteuning van de omgeving.

Buurt mobiliseren

Bij Buurtwonen wordt het de taak van wijkverpleegkundigen om de mensen in de wijk te mobiliseren. Het organiseren en onderhouden van netwerken zou een integraal onderdeel moeten zijn van hun werkzaamheden. ‘In de jaren tachtig was dit ook een normaal onderdeel van het werk, dat weet ik uit eigen ervaring. Ik denk ook aan informatieavonden in buurten over dementie.’

Ook in grote steden

De vraag is voor Zorgvisie  of deze gemeenschapszin ook in grote steden als Amsterdam te vinden is. ‘Ja’, zegt De Blok, die veel in Azië heeft gereisd. ‘Zelfs in een miljoenenstad als Tokio ben je altijd in een buurtje als je in een bepaalde straat staat. Buurtjes met een eigen verhaal, een geschiedenis en een cultuur. Het is maar net of je gewend bent iets met elkaar te doen.’

Voor meer informatie www.buurtwonen.nl