Op 14 februari jl. hebben we de eerste bijeenkomst gehad over de vraag 'Hoe organiseer je zorg als je het nodig hebt'. Met elkaar hebben we een aantal tips bedacht. 

Op 20 april jl. hebben we een vervolg themabijeenkomst gehad. De tips van 14 februari zijn aangevuld. Daarnaast was Willemien Stena van Buurtteam Bijlmer Oost uitgenodigd om ons iets te vertellen waarvoor wij het Buurtteam Bijlmer Oost kunnen inschakelen als we hulp of informatie nodig hebben. Zie voor meer informatie over Buurtteam Bijlmer Oost: nuttige adressen en links/zorg

Op 5 juni jl. hebben we gesproken over 'hoe bouw je een netwerk op'. 
Gebleken is namelijk uit de vorige twee bijeenkomsten dat het hebben van een netwerk met buren, familie en/of vrienden onontbeerlijk is als je nu of in de toekomst zorg nodig hebt. 

Van twee bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt.
De tips die naar voren zijn gekomen in de drie bijeenkomsten zijn op een rij gezet.
Daarnaast is een bijlage toegevoegd over het Nederlandse zorgstelsel. Dat is namelijk nog niet zo eenvoudig te doorgronden. 
Zie ook informatie rechts in de balk onder het thema 'zorg.